MigogKbh Nyt

Du får:

  1. Nyheder om og eksklusive Guider til København.
  2. De nyeste og hotteste tips indenfor Mad, Kultur, Shopping og Oplevelser i Kbh.
  3. Eksklusive tilbud, som du får først.

Ved tilmelding til MigogKbh Nyt accepterer du samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedsbrevet.

M1, M2, M3 og M4: Nu spørger rådhuset københavnerne til råds om helt ny metrolinje

Af André Bentsen
Om et øjeblik skal københavnerne tage stilling til M5. Foto: Københavns Metro
Om et øjeblik skal københavnerne tage stilling til M5. Foto: Københavns Metro

Når der bygges nye byområder op i Østhavnen og ved Lynetteholmen skal der også være metro.

Derfor sender Københavns Kommune om lidt miljøkonsekvensrapport for en helt ny metrolinje, M5, i offentlig høring hos københavnerne.

Først skal rådhuset dog selv diskutere, vurderingerne af de miljømæssige konsekvenser ved at kaste sig ud i endnu et nyt kæmpe infrastrukturprojekt.

Og om de står mål med gevinsterne.

Det sker efter, Metroselskabet har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der gennemgår de mulige påvirkninger på miljøet ved at anlægge metrolinjen M5.

Miljøkonsekvensvurderingen undersøger en ny metrolinje, der både kan anlægges i form af en sydlig løsning, der går fra KBH H over Amager til Østhavnen og videre til Østerport, samt en nordlig løsning, der går fra Østerport til Lynetteholm.

Forbinder Østerport med Hovedbanegården

Begge linjer kan på sigt udbygges, så Østerport og KBH H forbindes via Indre Nørrebro og Frederiksberg. Det er Metroselskabets ejerkreds, som består af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, der beslutter, hvad det er for en metrolinje, som skal anlægges til Østhavnen.

“Københavnerne elsker metroen, og det gør jeg også. Den gør det fantastisk let og klimavenligt at rejse fra den ene ende af byen til den anden. Den nye M5 linje løser både trængselsproblemet i den nuværende metro, og den er en forudsætning for udviklingen af hele den nye bydel i Østhavnen,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Hun ser frem til at få københavnernes input til, hvordan metrolinjen kan anlægges bedst muligt.

I denne måned skal først Økonomiudvalget og dernæst Borgerrepræsentation dog tage stilling til rapporten, før den sendes i offentlig høring hos københavnere, virksomheder og organisationer.

Før kommunen beslutter sig for at støtte op om at anlægge så stort et infrastrukturprojekt som en metrolinje M5, skal projektets påvirkning på miljøet og den eksisterende by undersøges til bunds i en miljøkonsekvensrapport. 

Brug for mere metro

Men de konservative er klar.

“Vi konservative kan ikke få Metro nok. Vi mener, at alle bydele bør have en Metro, og derfor er M5 kun et skridt på vejen. Målet er, at man kan komme hvor som helst i København på en halv time. København skal fungere i hverdagen, og det forudsætter mere Metro,” siger børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K).

På baggrund af de nye undersøgelser vurderer Københavns Kommunes økonomiforvaltning, at den nye metrolinje kan anlægges og driftes uden uacceptable påvirkninger på miljøet og omgivelserne, hvis der bliver gennemført de beskrevne afværgeforanstaltninger.

“De negative miljømæssige påvirkninger i anlægsfasen, såsom trafikomlægninger, støj og inddragelse af byrum, opvejes af M5’s positive påvirkninger, herunder at M5 øger tilgængeligheden i København,” vurderer Økonomiforvaltningen.

Derudover understøtter M5 også mulighederne for at kunne skabe bæredygtig byudvikling i Østhavnen.

Forligskredsen bag Lynetteholm, som på Københavns Rådhus består af Socialdemokratiet, Konservative, SF, Radikale, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti understreger i den forbindelse, at de foretrækker den sydlige løsning, da den udover at betjene alle de nye byudviklingsområder i Østhavnen også afhjælper kapacitetsudfordringer i det nuværende metrosystem hen over havnen samt betjener dele af Amager, der ikke har metro i dag. 

“Mere metro til København er et vidundermiddel. Det får vores hovedstad til at hænge bedre sammen samtidig med, at de bidrager til en grønnere og nemmere hverdag for alle københavnere. Metroen skal være en del af vores by i mange år, og derfor er det afgørende for Venstre, at strækningen mellem Prags Boulevard Øst og Refshaleøen graves ned fremfor at der bygges en højbane,” udtaler beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V).

Bedre plads til københavnerne

I SF kalder sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling grøn transport og mere metro for en hjertesag.

“Vi skal have mindre trængsel og bedre plads til grønne gader, hvor københavnerne kan færdes trygt. SF’s klare mål er at forlænge den nye linje via en afgrening ved Rigshospitalet og videre ud til Bispebjerg, Brønshøj og Tingbjerg. Det er vigtigt for SF med flere forbindelser på tværs af byen. Så København bliver en sundere, renere, grønnere og bedre forbunden by – til glæde for os alle sammen, og for kloden, siger Sisse Marie Welling.

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) mener, det er afgørende, at kommunen fra start får taget de rigtige beslutninger for den nye metrolinje:

“Så vi får metroen under byen og skabt byrum med plads til åndehuller, grønt og fritid.”

“I Radikale Venstre ser vi gerne, at vi får stationer ved Rigshospitalet og Indre Nørrebro ind fra begyndelsen. Vi skal have metro ud til de nye bydele og også til de store arbejdspladser, studiesteder, hospitaler og boligområder. Vi skal også turde tage diskussionen med københavnerne, om vi kan gøre noget for en hurtig og bedre anlæggelsesfase end med Cityringen. Det vil helt sikkert være det værd, understreger Mia Nyegaard.

Skal tage kritik alvorligt

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) forklarer, hvorfor det er vigtigt med borgerhøringen:

”For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at borgerne inddrages langt mere i store væsentlige beslutninger, bl.a. udvidelse af Metroen. Derfor er borgerhøring meget vigtig, men det er sandelig også vigtigt, at tage kritikpunkter og borgerforslag alvorligt. Hvis det sker, så bliver vi alle langt mere glade for den ny Metro, og vi får samtidig endnu flere tilfredse borgere.”

Også i Liberal Alliance er der glæde til udsigten over en løsning på trængselsproblemerne.

“Lynetteholm er på mange forskellige måder et virkeligt godt projekt for Københavns fortsatte positive udvikling. En af måderne er, at Lynetteholm bidrager med et meget stort milliardbeløb til, at København kan få mere Metro, så vi kan komme trængselsproblemerne i den eksisterende Metro over havneløbet til livs, og så vi kan få Metro-betjening i nærområdet i nye dele af København, med den første del af M5 især på Amager. Det bliver godt, siger Ole Birk Olesen (LA).

Del artikel

Andre læser også