Vild Tivoli-plan rykker nærmere: Her skal der bygges kæmpe bypark midt i København

Skrevet af: Michael Qureshi
Visualisering af bypark på Vesterbro Passage ved Tivoli.
@Tivoli_Gehl Architects
Visualisering af bypark på Vesterbro Passage ved Tivoli. @Tivoli_Gehl Architects

Visionen fra 2019 om at omdanne den flersporede vej mellem Axelborg og H.C. Andersens Boulevard til en grøn og bilfri bypark er gået ind i en ny fase.

Nabogruppen bag projektet kan nu fremvise et opdateret visionsprojekt, som udvider den kommende bypark til også at omfatte Axel Torv.

 Covid-19 har understreget behovet for flere grønne åndehuller i København, og et nyt centralt åndehul kan muligvis være på vej i Københavns centrum.

I hvert fald er nabogruppen bag projektet om at omdanne den stærkt trafikerede indre del af Vesterbrogade til en grøn bypark nu klar med et udbygget forslag.

Inddrager Axel Torv

Arkitektfirmaet Gehl samt den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og arkitekt Sebastian Behmann fra Studio Other Spaces (SOS) er samtidig blevet tilknyttet projektet, der nu inddrager Axel Torv og omfatter 14.000 m².

Det udestår at rejse den nødvendige eksterne fondsstøtte til at anlægge byparken, da finansieringen af projektet på nuværende tidspunkt ikke er helt afklaret.

 Da visionen om at skabe en ny bypark i København op mod Rådhuspladsen blev afsløret i juni 2019, blev projektet mødt med stor velvilje fra naboer, borgere og politikere.

Siden har da har Tivoli og en nabogruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Danica Pension, ATP Ejendomme, PFA Pension og Industriens Pension, som tilsammen repræsenterer hovedparten af ejendommene i kvarteret, arbejdet videre med den oprindelige projektidé sammen med Gehl, Olafur Eliasson og SOS.

Visualisering af bypark på Vesterbro Passage
Tivoli/Gehl Architects

Bypark skal bidrage til byens mål

Visionen viser, at Vesterbro Passage kan gå fra at være en passage med trængsel til et inviterende opholdsrum, hvor naturen flettes ind i byrummet.

Tanken er, at asfalt erstattes af træer, vand, dyreliv og illuminationer og skaber et nyt rekreativt område midt i København med plads til både ro og fordybelse og til fælles aktiviteter.

Projektet kommer til at spille sammen med Rådhuspladsen og med kvarterets to nye metrostationer. Initiativet understøtter Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad, ligesom det styrker Københavns position som verdens bedste cykelby.

Overborgmester Frank Jensen lovede i forbindelse med offentliggørelsen af projektet sidste år, at han sammen med teknik- og miljøborgmesteren ville stille sig i spidsen for de nødvendige analyser af trafikken.

Tivoli/Gehl Architects

Begejstret overborgmester

De analyser er under udarbejdelse.

“Jeg er superbegejstret for forslaget. Det er et superflot projekt og et flot eksempel på den kreative, organiske måde, vi arbejder med at give plads til mennesker, til ophold og til naturoplevelser helt inde i hjertet af vores by.

Der er allerede flere forslag i spil i området for at skabe skønne byrum med færre biler. De skal selvfølgelig ses i sammenhæng, så vi ikke risikerer, at al bustrafikken i byen sander fuldstændig til. Det analyserer vi lige nu – med grønne briller og træer i kikkerten,” siger Frank Jensen.

Den anerkendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson siger om sin opgave i projektet;

“Vesterbro Passage er et vindue ind i fremtiden. Vi ønsker at forme den som et byrum, der aktivt forholder sig til menneskers liv i forandring, hvor opdelingen mellem arbejde og privatliv står til forhandling.

Et fortættet grønt byrum med rekreative aktiviteter, der understøtter diversitet og forskellighed; et rum, der skaber unikke sansninger og oplevelser af luft, lyd og lugte, af natur i hjertet af København. Det langsomme, flertydige og åbne vil blive en integreret del af Metropolzonen,” siger han.

Har brug for flere grønne åndehuller

Fra Tivolis direktør Lars Liebst lyder det;

“Covid-19 har sat en tyk streg under behovet for flere grønne åndehuller i byerne.

I Byparken i Vesterbro Passage og Axel Torv får københavnerne nye oplevelsesrige byrum og den skønneste
cykelrute i byens centrum.

Vi er meget tilfredse med udviklingen og ikke mindst den meget brede opbakning til projektet fra borgerne, handelsdrivende og politikerne.

Med byparken gør vi vores til, at København bliver en endnu mere grøn og attraktiv by at bo i og besøge som turist.”

Nabogruppens mål er, at byparken kan indvies i foråret 2023.