Skift til en billigere A-kasse og spar penge hver måned

Skrevet af: Martin Jørgensen

Det skulle egentligt være umuligt, men mange danskere ved ikke så rigtigt hvorfor de bør være medlem i en A-kasse. Der kurserer stadig en falsk tro om, at hvis man bliver for syg til at kunne passe sit job, så får man sygedagpenge. Og hvis man bliver ledig pga. en opsigelse, så får man dagpenge.

Det er sådan set også korrekt. Med den lille tilføjelse: … hvis du er medlem og opfylder kriterierne for at være berettiget til dagpenge, eller sygedagpenge.

Medlemskab i en A-kasse alene er ikke engang nok. Der er også visse krav som du skal opfylde for at være dagpengeberettiget. Men lad os skære det ud i pap: uden medlemskab er der hverken dagpenge eller sygedagpenge til dig. Mister du dit arbejde pga. sygdom eller opsigelse, så får du ingenting.

At miste sit job eller være uarbejdsdygtig kan være et alvorligt problem, uden forsikring

Hvis ikke du er dagpengeberettiget, har du mulighed for at søge kontanthjælp. Men selv for kontanthjælpen er der strenge kriterier. Et af dem er, at du ikke må have formue. Hvis du har penge i banken, skal du leve af dem, indtil der kun er 10.000,- kroner tilbage. Selv hvis din formue er gemt i mursten, så skal du leve af den også. Mange bliver tvunget til at sælge hus og ejendele, hvis de mister deres indkomst og ikke er forsikret i en A-kasse.

Det er altså alvorligt. Den eneste sikkerhed du har mod at undgå den slags katastrofer er et medlemskab i en A-kasse. Disse er det danske svar på socialforsikring, som i de fleste andre lande bliver betalt over skatten, eller automatisk trukket fra lønnen som en social afgift ved siden af indkomstskatten. I Danmark skal du selv sørge for denne socialforsikring.

Så hvis du endnu ikke har en arbejdsløsheds- og sundhedsforsikring, så er det måske på tide at du melder dig ind.

Forskellige priser, men samme ydelser

Et andet besynderligt fænomen er, at der findes mange forskellige A-kasser i Danmark. Sådan ca. 40 stykker, i alt. Ikke nok med det, så kan kontingentet variere en hel del. Det kan umiddelbart virke underligt. Fordi uanset hvilken A-kasse du er medlem i, dagpengesatsen og reglerne for dagpenge er de samme. Om du betaler 450,- kroner om måneden eller 700, det gør absolut ingen forskel for beløbet af dagpenge eller de regler der gælder for at være berettiget.

Disse detaljer er nemlig reguleret af staten. Alle A-kasser er forpligtet til at overholde disse regler.

Hvordan og hvorfor er der så disse markante prisforskelle i kontingenterne? Her finder du en billig A-kasse.

Svaret ligger gemt i historien

Traditionelt har A-kasserne været kontrolleret af de store fagforeninger. Det var fagforeningerne der har grundlagt de første som sociale forsikringer for deres medlemmer. Og kun fagforeningsmedlemmer kunne overhovedet melde sig ind i en A-kasse, og kun i den, der var ejet af deres forening.

Det var Anders Fogh Rasmussens regering der brød denne eksklusive binding mellem fagforeninger og A-kasser. Disse blev pålagt at acceptere medlemmer, uafhængig af fagforeningsmedlemskab. Samtidigt blev der dannet nye, uafhængige A-kasser, de såkaldte ”gule” A-kasser. Disse gule er billigere, netop fordi de er uafhængige og har en slankere administration.

De traditionelle har stadig en vis tilknytning til deres fagforeninger, og derfor er de dyrere. De dyrere A-kasser gør dog også lidt mere ud af det faglige arbejde. Du får bedre muligheder for efteruddannelse og faglig hjælp og karriererådgivning.

Men hvis du bare ønsker en arbejdsløshedsforsikring uden dikkedarer, så er det billigst med en af de gule A-kasser.