4500 boliger bygges i bydel: Forslag om ny cykelslange i København

Skrevet af: Redaktionen
Illustration: Schulze+Grassov
Illustration: Schulze+Grassov

Valby Syd bliver en spirende attraktiv bydel i fremtiden.

4.500 nye boliger bygges i bydelen i de kommende år, og dermed kommer der til at bo rigtig mange mennesker i området.

Men lokaludvalget i Valby er nervøse for, at bydelen bliver isoleret fra resten af København.

Derfor er de fremkommet med et spændende forslag om en kombineret gang- og cykelbro, som skal forbinde bydelene på tværs af jernbanen, der adskiller Valby og Valby Syd.

“Dette bud på en cykel- og gangbro sender gående fra Ramsingsvej direkte over banen og ind igennem en bygning på Grønttorvet, hvor der kan være en elevator ned for svagtgående, og en trappe for gående.

Cyklister får en mere scenerisk tur, med en runde i sneglen og derefter en tur på rampen langs Grønttorvet, før cykelstien går igennem et hus og videre til Grønttorvsparken og den nye skole ved Grønttorvet.

Det skal understreges, at visualiseringen ikke er færdige tegninger af hvordan forbindelsen skal se ud – den er udelukkende lavet for at vise, hvordan en forbindelse kan realiseres,” skriver Valby Lokaludvalg.

Opbakning om medfinansiering

De tilføjer, at der er opbakning til planerne fra byudviklerne.

“Byudviklerne på begge sider af jernbanen støtter op om projektet, og har givet tilsagn om medfinansiering på ca. 12 mio. kr.

Aftalerne er dog afhængige af, at der træffes en politisk beslutning i 2019.”

Efter sommerferien skal budgettet for 2020 lægges for Københavns Kommune, og her er det nødvendigt, at der findes finansering til projektet, hvis det skal blive en realitet.

Du kan læse mere om det hele her